Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

1. Pravica do odstopa

Potrošnik ima pravico, da v 30 dneh od datuma sklenitve pogodbe odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Enomesečni odstopni rok začne teči z dnem, ko:

• potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
• potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
• potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava naročenega blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe prosimo, da nas seznanite z vašo odločitvijo v obliki nedvoumne izjave, ki nam jo lahko posredujete bodisi po navadni pošti bodisi po faksu ali elektronskem sporočilu (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Telefonnummer: 0541-977657-01, Telefaxnummer: +49 541-977657-00, E-naslov: [email protected]). Neobvezno lahko uporabite vzorec elektronskega odstopnega obrazaca na naši spletni strani, ustrezna pa je tudi kakršna koli druga izjava, iz katere izhaja, da odstopate od pogodbe.

2. Posledice odstopa od pogodbe

Če je dostavljeno blago poškodovano, pomanjkljivo ali odstopa od naročenega, v skladu z veljavno zakonodajo prevzemamo jamstvo v obliki zamenjave, popravila ali morebitnega vračila blaga. V tem primeru krije stroške vračila blaga naše podjetje.

Potrošnik ima pravico, da v 30 dneh od datuma sklenitve pogodbe odstopi od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. V primeru manjših paketov, katerih dostava je možna z dostavno službo ali po pošti, je odpremljanje pošiljke za vrnitev potrošnikova dolžnost, in sicer v 14 dneh od datuma odstopa od pogodbe. V tem primeru krije stroške vrnitve potrošnik. Za vrnitev paketov, katerih dostava ni možna z dostavno službo ali po pošti, skrbi naše podjetje, v tem primeru krijemo tudi stroške pošiljanja.

Prejeta plačila vam bomo vrnili z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili pri transakciji ob nakupu, preden ste odstopili od pogodbe, razen če boste izrecno zahtevali uporabo drugega plačilnega sredstva. Ob vračilu plačila nobenega stroška ne bomo odbili.

Vračilo prejetih plačil bomo zadržali do prevzema vrnjenega blaga, ali do predložitve dokazila, da je bilo blago poslano nazaj nam, odvisno od tega, katera opcija je hitrejša. Naše podjetje ne odvaža izdelkov z vašega naslova v primeru vašega odstopa od pogodbe.

Izdelke, katerih dostava je možna z dostavno službo, mora potrošnik vrniti našemu podjetju nemudoma, vendar najpozneje v 14 dneh od datuma seznanitve z odstopom od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik krije stroške vračila blaga v primeru, če je dostava blaga možna z dostavno službo ali po pošti. V primeru, ko pošiljanje blaga ni mogoče z dostavno službo, krije stroške pošiljanja naše podjetje.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga le v primeru, če je zmanjšanje vrednosti posledica njegovega ravnanja.

3. Izjeme

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe v primerih:

• naročila blaga, ki je bilo izdelano po njegovih natančnih navodilih in prilagojeno njegovim osebnim potrebam; naročila blaga, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
• dobave alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
• dobave časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij.

Pravice potrošnika do odstopa od pogodbe ugasnejo v primeru:

• naročila zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
• naročila blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
• dobave zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat.

Vzorčni obrazec za odstop od pogodbe

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite spodnji obrazec in nam ga pošljite na naslov H.T. Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Telefaxnummer: 0541-977657-00, E-Mail-Adresse: [email protected]

Podpisana/i …............................... vas obveščam, da odstopam od pogodbe, sklenjene dne............................ z Vami (H.T. Trade Service GmbH & Co.) ) za naslednje izdelke:

Naziv izdelka:

Naročeno dne: (datum)

Prejeto dne: (datum)

Ime in priimek potrošnika: (vaše ime in priimek)

Naslov potrošnika: (vaš naslov)

Podpis potrošnika (potreben samo v primeru posredovanja v fizični obliki)

Datum

Treten Sie der Premiumxl Community bei: