Splošni pogoji poslovanja in informacije strankam (SPP)

I. Splošni pogoji poslovanja

§1 Osnovna določila

(1) Spodnji splošni pogoji poslovanja veljajo za vse pogodbe, sklenjene med Kupcem in družbo H.T Trade Service GmbH & Co. KG (v nadaljevanju Ponudnik), prek spletne strani premiumxl.si. Razen v primerih, ko je sklenjen drugačen dogovor, sprejmete, da veljajo spodnji pogoji in uporaba drugih klavzul ni mogoča.

(2) Na podlagi spodnjih določil je Potrošnik/Kupec/Uporabnik fizična oseba, ki je samostojno pravno sposobna, torej je nosilec pravic in obveznosti. Pravna oseba je organizacija, ki je pravno sposobna, podobno, kot so fizične osebe, torej je nosilec pravic in obveznosti, ter lahko v pravnem prometu samostojno opravlja strokovno ali trgovsko dejavnost.

§2 Sklenitev pogodbe

(1) Predmet pogodbe je prodano blago.

(2) Predmet pogodbe med Ponudnikom in Kupcem so izdelki, vključeni na spletno mesto premiumxl.si. Bistvene lastnosti izdelkov in blaga so v vsakem primeru označeni ob posameznem izdelku.

(3) Pogodba se sklene na naslednji način:

Izberite izdelek, ki ga želite naročiti, nato kliknite na gumb „Dodaj v košarico”. Seznam izbranih izdelkov v košarici lahko po želji spreminjate oz. urejate vse do oddaje naročila; spremenite količine, ali brišete izdelek iz košarice.

Za pošiljanje naročila kliknite na gumb „Plačilo”. Če imate uporabniški profil, prijavite se z vašim uporabniškim imenom in geslom. Če uporabniškega profila nimate, vpišite se kot nov Kupec. Z vašimi podatki, ki jih ob vpisu posredujete, bomo upravljali v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi (Varstvo osebnih podatkov), jih kasneje ne bomo uporabljali, ali razkrili tretjim osebam.

Po uspešni prijavi lahko izberete način dostave. Na naši spletni strani imate tudi možnost nakupa brez registracije, izberite opcijo „Plačilo brez registracije”. Prosimo, preverite naslov za izdajo računa, nato izberite način plačila (plačilni pogoji), ki je za vas najbolj udoben, in kliknite na gumb „Naprej”.

S klikom na tipko "Kupim" lahko naročilo odpošljete, in s tem naročilo smatrate kot zase pravno zavezujočega, s čimer je kupna pogodba sklenjena.

Izbirate lahko med spodnjimi načini plačila, tako v primeru naročila iz Slovenije kot iz drugih držav:

- bančno nakazilo
- po povzetju blaga (trenutno ni na voljo)
- plačilo z debetno kartico (MasterCard, VISA)
- plačilo s Paypalom
- prek uporabniškega profila pri Amazonu

Prosimo, preverite naslov dostave, nato izberite način dostave (dostavni pogoji). Nato kliknite gumb „Naprej”

§3 Pridržek lastninskih pravic

(1) Kupec si lahko pridržuje lastninske pravice le v primeru, ko gre za terjatve, ki izhajajo iz istega pogodbenega razmerja.

(2) Ponudnik si lahko pridržuje lastninske pravice nad naročenim blagom do plačila celotnega zneska kupnine.

(3) Če ste prepodajalec, veljajo sledeči dodatki:

a. Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico do plačila celotnega zneska kupnine. Do prenosa lastninskih pravic na zadržanem blagu, zastavna pravica ali varnostni prenos nista dovoljena.

b. Blago lahko po običajnem poslovanju preprodajate. V tem primeru kot Preprodajalec nam odstopate vse vaše terjatve, ki bi vam nastale pri preprodaji, in mi ta odstop sprejmemo. Nadalje ste pooblaščeni za izterjatev terjatev. Če pa svojih plačilnih obveznosti pri Ponudniku ne morete izpolniti, Ponudnik si pridržuje pravico do izterjatve terjatev.

c. V primeru povezovanja ali mešanja zadržanega blaga Ponudnik pridobi solastninsko pravico nad novim blagom v razmerju vrednosti novega blaga do vrednosti izdelka, ki je na računu.

d. Ponudnik se zavezuje k sprostitvi varščine, za katero je Preprodajalec zaprosil, če vrednost le-te presega vrednost terjatve vsaj za 10 %. Pravica do izbiranja varščine, ki se jo lahko sprosti, pripada Ponudniku.

§5 Posebni dogovori v zvezi s ponujenimi načini plačila

(1) Možnosti plačila pri Klarni

V sodelovanju s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska ponujamo naslednje možnosti plačila. Klarna vedno plača:

Takojšnje bančno nakazilo: na voljo v Nemčiji. Vaš račun bo bremenjen takoj po oddaji naročila.

Dodatne informacije in Klarnine pogoje uporabe najdete tukaj. Splošne informacije o Klarni najdete tukaj. Klarna bo z vašimi osebnimi podatki ravnala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov in v skladu z informacijami v Klarninem pravilniku o zasebnosti.

Za več informacij o Klarni kliknite tukaj. Aplikacijo Klarna najdete tukaj.

§5 Obvezna garancija

(1) Zakonsko določena garancija velja.

(2) Potrošnik mora po dostavi blaga čim prej preveriti, ali je bilo blago dostavljeno v celoti, in ali so morda vidni jasni znaki poškodbe zaradi dostave, ter v najkrajšem možnem času obvestiti nas in dostavno službo. Neizpolnitev obveznosti ne vpliva na vašo zakonsko zagotovljeno pravico do obvezne garancije.

(3) Če ste preprodajalec, veljajo sledeča pravila glede obvezne garancije:

a. Za opis izdelka se lahko uporablja samo opis, ki ga je izdal bodisi Ponudnik bodisi izdelovalec, ne pa druga reklama, javno ocenjevanje ali izjave izdelovalca.

b. V primeru napake ali poškodbe izpolnjujemo garancijske obveznosti v obliki popravila ali zamenjave. V primerih, ko to ne zadošča, lahko po vaši izbiri znižamo kupnino, ali sprejmemo vaš namen odstopa od pogodbe. Popravilo ali zamenjava se šteje za nezadostno po drugem poskusu popravila ali zamenjave, razen, če iz narave blaga ali napake ali drugih okoliščin izhaja kaj drugega. V primeru popravila Ponudnik ni dolžan nositi stroške, ki izvirajo iz transporta na naslov, ki odstopa od originalnega, če transport ni povezan s predvideno uporabo blaga.

c. Obvezna garancija velja dve leti od datuma prevzema blaga. Skrajšanje roka ne pride v poštev v primeru:

- ko gre za škode, ki izhajajo iz ogroženja človeškega življenja, telesa, ali zdravja, ali za škode, ki izhajajo iz namernih ali malomarnih dejanj s Ponudnikove strani
- če Ponudnik slabonamerno prikrije napako, ali prevzame pogoje garancije, sklicujoč se na lastnosti izdelka
- v primeru izdelka, ki je bil po običajni uporabi uporabljen pri zgradbi, in je povzročil napako zgradbe,
- v primeru zakonskih odškodninskih zahtev, ki jih zaradi pomanjkljivosti uveljavljate zoper nas.

§6 Izbira prava, kraj izvedbe in pristojnosti

(1) Velja nemško pravo. Izbira prava velja za potrošnike le v obsegu, ki ne izključuje varstva, ki ga sicer zagotovljajo pravni predpisi države po potrošnikovem naslovu prebivališča.

(2) Kraj za izvedbo vseh naših storitev in naših poslovnih odnosov je naš sedež, če niste potrošnik, temveč ste trgovec, pravna oseba javnega prava, ali javni sklad.

(3) Izrecno se ne uporabljajo določbe konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.

______________________________________

II. Informacije strankam

1. Vizitka prodajalca

H.T. Trade Service GmbH & Co. KG
Eversburger Str. 32
49090 Osnabrück
Nemčija
Telefon: 0036 1604 51 54
E-Mail: [email protected]

Alternativno reševanje pritožb:

Do institucije za mirno, izvensodno reševanje sporov, ustanovljeno pri Evropski komisiji, lahko dostopate preko povezave: http://ec.europa.eu/odr

Naše podjetje ne sodeluje pri tovrstnem reševanju sporov.

2. Informacije o sklenitvi pogodbe

Opis tehničnih korakov za sklenitev pogodbe oz. popravnih možnostih je bil pripravljen na podlagi točke „Sklenitev pogodbe” v Splošnih pogojih poslovanja (I. del).

3. Jezik pogodbe, shranjevanje besedila pogodbe

3.1. Jezik pogodbe je slovenščina.

3.2. Besedila pogodbe ne bomo shranili. Pred oddajo naročila si lahko podatke pogodbe shranite na vaš računalnik, ali jih elektronsko natisnete s pomočjo funkcije tiskanja v vašem spletnem brskalniku. Po prejemu vašega naročila vam bomo po elektronskem sporočilu poslali podatke o naročilu, potrebne informacije po določbah o sklenitvi pogodbe na daljavo, ter Splošne pogoje poslovanja.

4. Pomembne specifikacije izdelka ali storitve

Osnovne informacije o izdelku in/ali storitvi so vključene v opis pri posameznem izdelku. Če potrebujete več informacij, stopite v stik z nami na telefonski številki, ki jo najdete na vizitki prodajalca.

5. Cene in načini plačila

5.1. V cene pri posameznem izdelku so vključeni stroški dostave in vsi drugi stroški, torej označena cena vključuje vse cenovne elemente in vse davke.

5.2. Morebitni dodatni stroški pošiljanja niso vključeni v cene.

5.3. V primeru dostave v nekatere države, ki niso članice EU, lahko pride do dodatnih stroškov, npr. carine, davki, pristojbine za nakazilo denarja (bančno nakazilo ali tečajne razlike), ki jih krije kupec. Prav tako krije stroške nakazila kupec v primerih, ko, gre za naročilo, ki je bilo sicer namejeno za dostavo znotraj EU, vendar je bilo nakazilo izvršeno izven EU.

5.4. Možni načini plačila so navedeni na naši spletni strani.

5.5 Razen, če to posamezni načini plačila zahtevajo drugače, je potrebno kupnino iz pogodbe poravnati takoj.

6. Dostavni pogoji

6.1. Dostavni pogoji, dostavni rok in morebitne omejitve pri dostavi so navedeni na naši spletni strani ali v posamezni ponudbi.

6.2. Po zakonskih predpisih se tveganje za izgubo ali poslabšanje blaga prenese na vas šele s pozetjem blaga, če ste potrošnik, ne glede na to, ali je bila pošiljka zavarovana ali ne. To ne velja v primeru, če za dostavo oz. prevzem blaga samostojno zadolžite dostavno službo, ki je ni na Ponudnikovem seznamu partnerjev, oziroma za dostavo določite drugo osebo.

Če ste preprodajalec, naše podjetje ne more prevzeti odgovornosti za dostavo in prevoz, torej to poteka na vašo odgovornost.

7. Obvezna garancija

Odgovornost za morebitne napake ali poškodbe ureja člen Splošnih pogojev poslovanja o „Obvezni garanciji” (I. del).

Splošne pogoje poslovanja in Informacije strankam so sestavili pravniki trgovinskega združenja, specializirani na pravo s področja informacijske tehnologije, ki sproti skrbijo, da so SPP v skladu z aktualnimi pravnimi predpisi. Združenje Händlerbund Management AG jamči za pravno varnost besedila in prevzame odgovornosti v primeru opozoril glede vsebine. Več informacij:

https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service

Zadnja osvežitev: 27.10.2020

Treten Sie der Premiumxl Community bei: